› právě se nacházíte › úvodní strana

Aktuality


18. Svatováclavské vinobraní

18. Svatováclavské vinobraní

Vloženo: 18. září 2017 v 17:26 hod.

Už Karel IV. udělil našemu městu viniční právo. V okolí města bylo v návaznosti na tento čin založeno 100 hektarů vinic. Vinařství u nás vzkvétalo až do 18. století, poté zájem o místní víno vůči vínu dováženému klesl natolik, že se vinice zmenšovaly až roku 1945, kdy zanikly. V roce 1997 se město rozhodlo na starobylou tradici vinařství v areálu františkánského kláštera navázat. V areálu zahrad byla tedy vysázena vinice o výměře 0,5 hektaru. Spolu se znovuobnovením vinic byl obnoven i tradiční vinařský svátek – VINOBRANÍ.

 

› více

Zavírání hory

Zavírání hory

Vloženo: 31. srpen 2017 v 17:47 hod.

Ve vinařských obcích se podle starých vinařských zvyků po svátku svatého Vavřince zavíraly hory. Po této obřadné slavnosti nesměl nikdo večer po 19. hodině a místy celý den vkročit do vinice. Úroda tak byla chráněna před škůdci a škodnou. Kdo i přes zákaz do vinice vstoupil a utrhl některý z hroznů, byl přísně trestán, ve středověku dokonce i ztrátou ruky. Když hrozny dozrály, byla hora na příkaz vrchního vinaře otevřena a začal sběr hroznů - vinobraní.

 

› více

Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví

Vloženo: 31. srpen 2017 v 17:45 hod.

Dny evropského dědictví (zkráceně EHD) jsou v Kadaní tradicí už přes dvacet let. Letos připadají na 9. a 10. září a navíc budou spojeny se Dny techniky. Stejně jako každý rok se Vám během nich otevřou dveře známých ale i běžně nepřístupných památek a objektů.

 

 

› více

Pomněte na to, co já jsem byl...

Pomněte na to, co já jsem byl...

Vloženo: 23. červenec 2017 v 19:01 hod.

V letošním roce si pro Vás naši průvodci pod vedením Petra Liebschera připravili kostýmované prohlídky. Nezáleží na tom, zda se chystáte Františkánský klášter navštívit poprvé, či zda jste v něm již byli, tohle je něco úplně jiného! Jednotlivé scény Vás přenesou do doby Jana Hasištejnského, po klášteře budou provázet františkáni a dokonce uvidíte některé ze čtrnácti svatých pomocníků. Samozřejmě nebude chybět prohlídka nejdůležitějších prostorů klášterní budovy a neochudíme Vás ani o sklípkovou klenbu. Přijďte se pobavit a užít si večerní atmosféru pouze při svíčkách!

› více

Adopce včelky

Vloženo: 23. červenec 2017 v 19:00 hod.

V zahradách Františkánského kláštera se nachází hned několik včelích úlů a my vám nabízíme jedinečnou možnost si jednu z tamních včelek adoptovat. Co pro to udělat? Stačí, abyste navštívili pokladnu muzea v klášteře, občerstvení Konírna nebo Turistického a informačního centra ve Švermově ulici, zaplatili 100 Kč a vymysleli si jméno pro svou včelku. Může to být Mája či Vilík, ale fantazii se meze nekladou! Vybrané jméno vám hned vepíšeme do adopčního listu a na podzim se můžete těšit sladkou odměnu v podobě skleničky klášterního medu. Neváhejte a přijďte si jednu ze včelek adoptovat!

Novinky na návštěvní trase ve Františkánském klášteře

Vloženo: 23. červenec 2017 v 18:57 hod.

V souvislosti s počátkem další fáze restaurování klášterního kostela si dovolujeme upozornit veřejnost, že v blízké době (poslední týden v červenci a první týdny v srpnu - přesný termín dosud není znám) bude v chrámovém trojlodí probíhat stavba lešení a s tím související manipulace. Tato událost jistě ovlivní podobu prohlídek nebo omezí možnost zhlédnutí určitých částí interiéru nebo vybavení kláštera.

Chtěli bychom proto požádat návštěvníky o pochopení a vyzvat je, aby dbali aktuálních pokynů průvodcovské služby.

Děkujeme!


Jan Hasištejnský z Lobkowicz

Jan Hasištejnský z Lobkowicz

Vloženo: 23. červenec 2017 v 18:31 hod.

Víte, že letos je to právě 500 let od úmrtí Jana Hasištejnského z Lobkowicz? Vzhledem k tomuto výročí si pro vás Městské muzeum v Kadani připravilo výstavu spojenou s tímto významným šlechticem. Expozice je umístěna v několika historických sálech Františkánského kláštera a zodpoví Vám otázky ohledně Janova života či ohledně tajemné tumby, jejíž víko zdobí hrůzu nahánějící kostlivec. Mimo to se dozvíte, že Jan nebyl pouze fundátorem Františkánského kláštera, ale také spisovatelem a cestovatelem. Vydal se do Jeruzaléma a tato pouť jej velice ovlivnila. Kdo jej při cestě doprovázel a jaká další místa společně navštívili? Odpovědi na tyto i mnohé další otázky naleznete právě v rámci nově instalované výstavy. Tak neváhejte, přijďte a nechte se unést do hlubin historie!

› více

Bylinky v rajské zahradě

Vloženo: 18. květen 2015 v 20:46 hod.

V letošním roce nemají návštěvníci vzhledem k restaurování přístup do klášterníého refektáře. Drobnou výstavu bylin, která tvořila součást tamní expozice, jsme proto provizorně přesunuli do křížové chodby a na rajský dvůr. Západní křídlo ambitu skýtá pohled na svazečky již nasušených bylin, zatímco ty čerstvé byly v polovině května vysazeny přímo do zvláštního mnohotvarého květníku uprostřed kadaňského klášterního "ráje".

Nové minerály v expozici

Vloženo: 03. brezen 2015 v 20:48 hod.

Počátkem roku 2015 si Národní muzeum v Praze vyžádalo zpět svých sedm sbírkových minerálů, které byly až dosud zapůjčeny našemu muzeu do stálé expozice Mineralogické zajímavosti Kadaňska a Chomutovska. Zaplnit vzniklá chybějící místa se podařilo díky konzultacím se spoluautory expozice ing. Františkem Foltýnem a ing. Pavlem Coufalem, kteří vytipovali plnohodnotné náhrady, takže kvalita expoziční nabídky našeho muzea v žádné případě nepoklesla. Byla totiž uzavřena nová výpůjční smlouva se soukromým sběratelem Štefanem Sahajem z Petler na zápůjčku deseti minerálů z jeho soukromé sbírky. Mezi nimi bezpochyby kraluje překrásný vzorek velkého ametystu z lokality Černý Potok, ale také např. nově objevené ametyst-acháty z Klášterecké Jeseně.

› více

Restaurování ve Františkánském klášteře v roce 2014

Vloženo: 06. červenec 2014 v 10:56 hod.

Jedenáctá restaurátorská sezóna se ponese ve znamení dokončování prací na výmalbě presbytáře klášterního kostela v péči Restaurátorské školy malířské prof. Karla Strettiho Akademie výtvarných umění v Praze (zhruba červenec - listopad 2014) a pokračování obnovy refektáře, kde se práce budou soustředit zejména na dřevěné prvky obložení stěn a parapetů, včetně lavice a podlahy (asi červen - srpen 2014). Po dobu uvedených prací bude refektáře nepřístupný veřejnosti. Věříme, že omezení pochopíte.

› více
 

Prohlídky a rezervace

Vyberte si prohlídkový okruh a rezervujte si svou prohlídku.

› více

14 svatých Pomocníků

Čtrnáct svatých Pomocníků je skupina svatých uctívaných společně v římskokatolické církvi, jejichž přímluva má být obzvláště účinná především proti různým nemocem.

› více

Svatováclavské vinobraní

Víno ke Kadani patří už od středověku, viniční právo udělil městu císař Karel IV.

› více

Kadaňské pivní slavnosti

Ke klášteru patřilo i vaření piva, pivovar zde vznikl v roce 1867.

› více

Františkánské léto

Od června do září každou neděli se v zahradách františkánského kláštera konají koncerty pro starší generaci a hrané i loutkové pohádky pro děti.

› více

Dechové orchestry

Festival dechových a jazzových orchestrů ZUŠ organizuje místní Základní umělecká škola Klementa Slavického tradičně v druhé polovině června.

› více