› právě se nacházíte › úvodní strana

Aktuality


Tři poutníci

Tři poutníci

Vloženo: 26. květen 2018 v 17:35 hod.

I v letošním roce pro vás Městské muzeum v Kadani připravilo kostýmované prohlídky ve Františkánském klášteře. Letos si připomeneme výročí 540 let od zbožné pouti biskupa Jana Filipce, vévody Štěpána Zápolského a Hynka z Poděbrad, kterou vykonali roku 1478 k tehdy nejslavnějšímu poutnímu místu v zemi – ke Čtrnácti svatým pomocníkům do Kadaně.

V prohlídce se přesuneme mezi diplomaty – biskupy, vojáky a básníky, se kterými projdeme noční klášter za svitu svíček. Prohlídky budou od 19, 20, 21 a 22 hodin. Skupiny maximálně 30 osob, u příležitosti Muzejní noci bude 2. června VSTUP ZDARMA. Doporučena rezervace na e-mailu liebscher@kultura-kadan.cz nebo tel. 602 104 242.

› více

Mikuláš a Jindřich

Mikuláš a Jindřich

Vloženo: 26. květen 2018 v 17:34 hod.

Výstava Městského muzea v Kadani ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě a Oblastním muzeem v Chomutově připomíná šestisté výročí dobytí hradu Hasištejna královským vojskem, vedeným Mikulášem "Chudým" z Lobkovic, nejvyšším písařem Království českého.
Výstavní síň ve Františkánském klášteře v Kadani 21. dubna - 28. října 2018, vstupné 30 Kč

› více

Kam o Velikonocích? Do kláštera!

Kam o Velikonocích? Do kláštera!

Vloženo: 28. brezen 2018 v 15:20 hod.

Milí návštěvníci, neuběhla dlouhá doba od konce loňské sezóny a klášter už se otevírá znovu!

Poprvé jej v tomto roce budete moci navštívit na Velký pátek - 30. března a dále během celých velikonočních svátků. Klášter je s tímto tématem velice spjat a na místních stěnách naleznete mnohé motivy připomínající velikonoční období. Kde se v klášteře nachází vyobrazení Ukřižování, Poslední Večeře a proč se mu vlastně přezdívá „Nový Jeruzalém“? To a mnoho dalšího se dozvíte během pravidelných prohlídek.  

Přijďte si prohlédnout, jak pokročily restaurátorské práce a co se uvnitř změnilo!

Budeme se na vás těšit!

› více

Nová kniha o klášteře

Nová kniha o klášteře

Vloženo: 27. únor 2018 v 16:10 hod.

Dne 20. února 2018 byla v klášterním refektáři představena veřejnosti nová kniha nazvaná „Františkánský klášter v Kadani jako ohnisko kulturního a technologického transferu“, která je jedním z výstupů projektu Kadaň-UNESCO usilujícího o zařazení kláštera na tzv. národní indikativní seznam „kandidátů“ pro zápis mezi památky Světového dědictví UNESCO. Jejím editorem a hlavním autorem je doc. Petr Hlaváček, dalšími studiemi přispěli Dr. Hynek Látal, doc. Michaela Ottová, Dr. Jan Chlíbec, Dr. Milena Bílková a prof. Karel Stretti. Tato unikátní publikace obsahuje několik desítek barevných fotografií a shrnuje aktuální bádání k dějinám kadaňského kláštera. Zakoupit ji lze buď přímo v klášterní fortně, tj. v Městském muzeum, nebo v Turistickém informačním centru v Egermannově domě (ul. Jana Švermy 7).

› více

Tradice adventu a Vánoc na horách i pod horami

Tradice adventu a Vánoc na horách i pod horami

Vloženo: 28. listopad 2017 v 22:22 hod.

Advent je doba plná dobrých očekávání, těšení a přání. V letošním předvánočním čase je pro Vás ve Františkánském klášteře připravena výstava spojená právě s tímto krásným obdobím. Kromě adventu obecně navíc výstava přináší také zaměření na tradice Krušnohoří, tedy způsob, jakým sváteční dobu prožívali naši předchůdci.

 

› více

Kirwitzerův den

Kirwitzerův den

Vloženo: 01. listopad 2017 v 07:03 hod.

Sezóna prohlídek sice skončila, ale v klášteře se stále něco děje. 4. listopadu se zde koná Kirwitzerův den, který zahrnuje sérii vědeckých popularizačních přednášek. Pojmenován je po kadaňském rodákovi Václavu Pantaleonu Kirwitzerovi (1588-1626), který byl astronomem a misionářem v jihovýchodní Asii.  Pro všechny účastníky je připraven velice bohatý program zahrnující 5 různých přednášek. 

› více

Ukončení klášterní sezóny

Vloženo: 24. říjen 2017 v 21:01 hod.

Milí návštěvníci, klášterní sezóna se blíží ke svému konci. Využijte tedy poslední možnosti a navštivte jeden ze tří prohlídkových okruhů během všedních dnů kromě pondělí či během víkendu. V úterý 31. 10. se klášterní dveře otevřou naposledy, poté budou prohlídky možné pouze na písemnou objednávku prostřednictvím e-mailu muzeum@kultura- kadan.cz.

› více

18. Svatováclavské vinobraní

18. Svatováclavské vinobraní

Vloženo: 18. září 2017 v 17:26 hod.

Už Karel IV. udělil našemu městu viniční právo. V okolí města bylo v návaznosti na tento čin založeno 100 hektarů vinic. Vinařství u nás vzkvétalo až do 18. století, poté zájem o místní víno vůči vínu dováženému klesl natolik, že se vinice zmenšovaly až roku 1945, kdy zanikly. V roce 1997 se město rozhodlo na starobylou tradici vinařství v areálu františkánského kláštera navázat. V areálu zahrad byla tedy vysázena vinice o výměře 0,5 hektaru. Spolu se znovuobnovením vinic byl obnoven i tradiční vinařský svátek – VINOBRANÍ.

 

› více

Zavírání hory

Zavírání hory

Vloženo: 31. srpen 2017 v 17:47 hod.

Ve vinařských obcích se podle starých vinařských zvyků po svátku svatého Vavřince zavíraly hory. Po této obřadné slavnosti nesměl nikdo večer po 19. hodině a místy celý den vkročit do vinice. Úroda tak byla chráněna před škůdci a škodnou. Kdo i přes zákaz do vinice vstoupil a utrhl některý z hroznů, byl přísně trestán, ve středověku dokonce i ztrátou ruky. Když hrozny dozrály, byla hora na příkaz vrchního vinaře otevřena a začal sběr hroznů - vinobraní.

 

› více

Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví

Vloženo: 31. srpen 2017 v 17:45 hod.

Dny evropského dědictví (zkráceně EHD) jsou v Kadaní tradicí už přes dvacet let. Letos připadají na 9. a 10. září a navíc budou spojeny se Dny techniky. Stejně jako každý rok se Vám během nich otevřou dveře známých ale i běžně nepřístupných památek a objektů.

 

 

› více
 

Prohlídky a rezervace

Vyberte si prohlídkový okruh a rezervujte si svou prohlídku.

› více

14 svatých Pomocníků

Čtrnáct svatých Pomocníků je skupina svatých uctívaných společně v římskokatolické církvi, jejichž přímluva má být obzvláště účinná především proti různým nemocem.

› více

Svatováclavské vinobraní

Víno ke Kadani patří už od středověku, viniční právo udělil městu císař Karel IV.

› více

Kadaňské pivní slavnosti

Ke klášteru patřilo i vaření piva, pivovar zde vznikl v roce 1867.

› více

Františkánské léto

Od června do září každou neděli se v zahradách františkánského kláštera konají koncerty pro starší generaci a hrané i loutkové pohádky pro děti.

› více

Dechové orchestry

Festival dechových a jazzových orchestrů ZUŠ organizuje místní Základní umělecká škola Klementa Slavického tradičně v druhé polovině června.

› více