› právě se nacházíte › úvodní stranaTradice adventu a Vánoc na horách i pod horami

Tradice adventu a Vánoc na horách i pod horami


Tradice adventu a Vánoc na horách i pod horami

Advent je doba plná dobrých očekávání, těšení a přání. V letošním předvánočním čase je pro Vás ve Františkánském klášteře připravena výstava spojená právě s tímto krásným obdobím. Kromě adventu obecně navíc výstava přináší také zaměření na tradice Krušnohoří, tedy způsob, jakým sváteční dobu prožívali naši předchůdci.

Poprvé vystavíme lidový malovaný nábytek, konkrétně skříň a kolébku, které pocházejí z původního fondu starého kadaňského muzea, jenž je nyní součástí sbírek Oblastního muzea v Chomutově. Na stole pak prostřeme tradičním štědrovečerním způsobem devatero jídel. Chybět nebudou ani perníkářské formy, překrásně vyřezané v 19. století, a zvykoslovné předměty a řezby, spojené s dobou nadcházejících svátků.Přijďte si připomenout, jak slavily adventní čas naše babičky i odkud pochází zvyky, které možná i Vy dodnes doma udržujete.

Výstavu, připravenou ve spolupráci s Oblastními muzei v Chomutově a Mostě, máte možnost navštívit ve Františkánském klášteře o sobotách a nedělích od 2. do 17. prosince 2017, vždy od 10 do 17 hodin.

Jako začátek  celé akce je v sobotu 2.12.  na programu bohoslužba s tradičními adventními písněmi. Nezapomeňte s sebou vzít adventní věnec, ať už si jej sami vyrobíte, anebo jej koupíte v obchodě. Tento adventní symbol si totiž můžete dát v klášterním kostele požehnat.  Po skončení bohoslužby Vás čeká večerní komentovaná prohlídka již zmíněné výstavy Tradice adventu a Vánoc na horách i pod horami, kterou povede Mgr. Lukáš Gavenda.

 

Prohlídky a rezervace

Vyberte si prohlídkový okruh a rezervujte si svou prohlídku.

› více

14 svatých Pomocníků

Čtrnáct svatých Pomocníků je skupina svatých uctívaných společně v římskokatolické církvi, jejichž přímluva má být obzvláště účinná především proti různým nemocem.

› více

Svatováclavské vinobraní

Víno ke Kadani patří už od středověku, viniční právo udělil městu císař Karel IV.

› více

Kadaňské pivní slavnosti

Ke klášteru patřilo i vaření piva, pivovar zde vznikl v roce 1867.

› více

Františkánské léto

Od června do září každou neděli se v zahradách františkánského kláštera konají koncerty pro starší generaci a hrané i loutkové pohádky pro děti.

› více

Dechové orchestry

Festival dechových a jazzových orchestrů ZUŠ organizuje místní Základní umělecká škola Klementa Slavického tradičně v druhé polovině června.

› více