› právě se nacházíte › úvodní stranaNová kniha o klášteře

Nová kniha o klášteře


Nová kniha o klášteře

Dne 20. února 2018 byla v klášterním refektáři představena veřejnosti nová kniha nazvaná „Františkánský klášter v Kadani jako ohnisko kulturního a technologického transferu“, která je jedním z výstupů projektu Kadaň-UNESCO usilujícího o zařazení kláštera na tzv. národní indikativní seznam „kandidátů“ pro zápis mezi památky Světového dědictví UNESCO. Jejím editorem a hlavním autorem je doc. Petr Hlaváček, dalšími studiemi přispěli Dr. Hynek Látal, doc. Michaela Ottová, Dr. Jan Chlíbec, Dr. Milena Bílková a prof. Karel Stretti. Tato unikátní publikace obsahuje několik desítek barevných fotografií a shrnuje aktuální bádání k dějinám kadaňského kláštera. Zakoupit ji lze buď přímo v klášterní fortně, tj. v Městském muzeum, nebo v Turistickém informačním centru v Egermannově domě (ul. Jana Švermy 7).

 

Prohlídky a rezervace

Vyberte si prohlídkový okruh a rezervujte si svou prohlídku.

› více

14 svatých Pomocníků

Čtrnáct svatých Pomocníků je skupina svatých uctívaných společně v římskokatolické církvi, jejichž přímluva má být obzvláště účinná především proti různým nemocem.

› více

Svatováclavské vinobraní

Víno ke Kadani patří už od středověku, viniční právo udělil městu císař Karel IV.

› více

Kadaňské pivní slavnosti

Ke klášteru patřilo i vaření piva, pivovar zde vznikl v roce 1867.

› více

Františkánské léto

Od června do září každou neděli se v zahradách františkánského kláštera konají koncerty pro starší generaci a hrané i loutkové pohádky pro děti.

› více

Dechové orchestry

Festival dechových a jazzových orchestrů ZUŠ organizuje místní Základní umělecká škola Klementa Slavického tradičně v druhé polovině června.

› více