› právě se nacházíte › úvodní stranaFrantiškánská konference

Františkánská konference


Františkánská konference

Kadaň letos hostí mezinárodní vědeckou konferenci Františkáni v zemích Koruny české a Sasku mezi reformou, reformací a protireformací (15. - 17. století). Přijďte si i Vy poslechnout, jaké těžkosti řád v období reformace provázely a jak se to dotklo kadaňského Františkánského kláštera.

Jedná se o čtyřdenní sérii přednášek a diskusí, které se nebudou konat přímo v samotném klášteře, ale v KD Střelnice. Pořadateli této akce jsou Kulturního zařízení Kadaň, Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. a Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. 

Vstupné: ZDARMA

PROGRAM - čtvrtek 20.9.

9:00 – 9:15 pozdrav organizátorů

I. BLOK – KADAŇ

1. SEKCE: Kadaňský observantský klášter (dějiny a místní kontext) (moderuje prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.)

9:15 – 9:45 PaedDr. et Mgr. Petr Rak, Ph.D. (Státní oblastní archiv v Litoměřicích: Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani):

Koexistence katolické a evangelické komunity v Kadani v předbělohorském období (1523–1620)

9:45 – 10:15 Mgr. Lukáš Gavenda (Městské muzeum v Kadani):

Kadaňský observantský klášter v kontextu dějin města a svých zakladatelů

10:15 – 10:45 doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. (Collegium Europaeum Filolozofické fakulty Univerzity Karlovy & Filozofického ústavu Akademie věd ČR):

Františkáni v Levantě a Svaté zemi podle cestopisu Jana Hasištejnského z Lobkowicz

10:45 – 11:15 diskuse

11:15 – 11:30 přestávka na kávu

2. SEKCE: Kadaňský observantský klášter (dějiny umění) (moderuje doc. PhDr. Petr Hlaváček, CSc.)

11:30 – 12:00 prof. PhDr. et Ing. Jan Royt, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy / Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

Nástěnná a desková malba pozdního středověku a raného novověku v prostorách kláštera františkánů observantů v Kadani

12:00 – 12:30 doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy / Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

Sochařství kadaňského františkánského kláštera z přelomu středověku a raného novověku ve funkčních souvislostech

12:30 – 12:45 diskuse

12:45 – 13:45 přestávka na oběd

II. BLOK – POZDNĚ STŘEDOVĚKÉ ŘÁDOVÉ REFORMY

3. SEKCE: Jihočeští observanti a konventuálové na sklonku středov (Moderuje prof. Dr. Enno Bünz)

13:45 – 14:15 PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc. (Historický ústav Akademie věd ČR):

Sociální sítě františkánských konventů jihozápadních a jižních Čech v pozdním středověku

14:15 – 14:45 PhDr. Marta Hradilová, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR):

Proměny jihočeských františkánských knihoven v době pozdně středověkých reforem

14:45 – 15:00 diskuse

15:00 – 15:15 přestávka na kávu

4. SEKCE – SEKTION: Reformy (a reformace) v české a saské řádové provincii (moderuje PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc.)

15:15 – 15:45 Mgr. Jana Svobodová (Knihovna Akademie věd ČR):

Pronikání observantů na území Českého království a jejich spolužití s konventuály v zrcadle řádových kronik

15:45 – 16:15 Prof. Dr. Ludovic Viallet (Centre d’Histoire «Espaces et Cultures» – Université Clermont Auvergne):

Františkánské reformy „sub ministris“ a „sub vicariis“ v „Saxonii“: příčiny, projevy a výzvy jedné rivality (15. století až počátek 16. století)

16:15 – 16:45 prof. Dr. hab. Gabriela Wąs (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego):

Františkáni ve Slezsku mezi reformou a reformací

16:45 – 17:15 diskuse

17:15 – 17:30 přestávka na kávu

17:30 první večerní přednáška (moderuje Mgr. Lukáš Gavenda)

prof. Dr. Enno Bünz (Ústav saských dějin a etnografie v Drážďanech / Fakulta historie, věd o umění a o Orientu Univerzity v Lipsku): Wettini a františkáni-observanti v 15. a 16. století

- pátek 21.9.

II. BLOK – POZDNĚ STŘEDOVĚKÉ ŘÁDOVÉ REFORMY

5. SEKCE: Král a řádové reformy (moderuje prof. Dr. hab. Gabriela Wąs)

9:00 – 9:30 prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. / PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy):

Čeští králové z rodu Jagellonců jako podporovatelé františkánské observance v zemích Koruny české

9:30 – 10:00 dr. Alexander Sembdner (Fakulta historie, věd o umění a o Orientu Univerzity v Lipsku):

Hornolužický františkánský klášter v Kamenci mezi pozdně středověkou observancí a zeměpanskou mocí

10:00 – 10:15 diskuse

10:15 – 10:30 přestávka na kávu

III. BLOK – REFORMACE

6. SEKCE: Ženské řády (moderuje prof. Dr. Ludovic Viallet)

10:30 – 11:00 Mgr. Jarmila Kašpárková, Ph.D. (Historický ústav Akademie věd ČR):

Reformy u chebských klarisek od pozdního středověku do 18. století

11:00 – 11:30 dr. Sabine Zinsmeyer (Saská akademie věd v Lipsku):

Klarisky, magdalenitky a benediktinky v Sasku mezi reformou a zeměpanským zrušením

11:30–11:45 diskuse

11:45–12:45 přestávka na oběd

7. SEKCE: Františkánští teologové jako odpůrci reformace (moderuje: prof. Dr. Klaus-Bernward Springer)

12:45 – 13:15 prof. Dr. Johannes Karl Schlageter OFM (františkánský klášter sv. Anny v Mnichově):

Františkán Augustin z Alveldtu. Odpůrce reformace a stoupenec řádové reformy

13:15 – 13:45 Felix Großklaß, M.Ed. (Filozofická fakulta Univerzity v Postupimi):

Magdeburský výklad františkánské řehole Ondřeje Groneho a Jana Grevera jakožto obrana františkánství během rané reformace

13:45 – 14:00 diskuse

14:00 – 14:15 přestávka na kávu

8. SEKCE: Bývalí františkáni jako stoupenci reformace (moderuje: prof. Dr. Heinz-Dieter Heimann)

14:15 – 14:45 Dr. Hartmut Kühne (Berlin):

Friedrich Myconius. Annaberský františkán na cestě k reformaci

14:45 – 15:15 Holger Schmidt, M. A. (Filozofická fakulta Univerzity v Postupimi):

Františkánské ego-dokumenty v letácích rané německé reformace

15:15 – 15:30 diskuse

15:30 – 15:45 přestávka na kávu

9. SEKCE: Františkánské kláštery ve víru reformace (moderuje prof. Dr. Johannes Schlageter OFM):

15:45 – 16:15 PhDr. Petr Hrachovec, Ph.D. (Historický ústav Akademie věd ČR):

Zánik hornolužických františkánských klášterů během reformace

16:15 – 16:45 prof. Dr. Klaus-Bernward Springer (Ústav pro výzkum dějin dominikánského řádu v německém jazykovém prostoru, dominikánská provincie Teutonia, Kolín nad Rýnem; Filozoficko-teologická vysoká škola v Münsteru):

Parcelace přizpůsobení se a odporu: Saští františkáni v době reformace

16:45–17:00 diskuse

17:00 – 17:15 přestávka na kávu

17:15 druhá večerní přednáška (moderuje PhDr. Petr Hrachovec, Ph.D.)

Prof. Dr. Heinz-Dieter Heimann (Filozofická fakulta Univerzity v Postupimi):

Reformační veřejnost a obraz františkánů za reformace

- sobota 22.9.

III. BLOK – REFORMACE

10. SEKCE: Obnova řádových provincií v baroku (moderuje: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.):

9:00 – 09:30 doc. Mgr. Martin Elbel, M. A., Ph.D. (Filozofická fakulta Palackého univerzity v Olomouci):

Františkánské aktivity ve veřejném prostoru v raném novověku

9:30 – 10:00 Christian Loefke, M. A. (Centrum pro výzkum františkánů v Münsteru):

Zánik a počátek: saská františkánská provincie v první polovině 17. století

10:00 – 10:30 PhDr. Marek Brčák (Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy):

Ustavení česko-moravské kapucínské provincie (1599–1673)

10:30 – 11:00 diskuse

11:00 – 11:15 přestávka na kávu

11. SEKCE: Františkánská spiritualita a tradice v baroku (moderace: doc. Mgr. Martin Elbel, M. A., Ph.D.):

11:15 – 11:45 prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav Akademie věd ČR):

Spiritualita barokních náboženských bratrstev a třetích řádů františkánské řeholní rodiny

11:45 – 12:15 Bernd Schmies, M. A. (Centrum pro výzkum františkánů v Münsteru):

Vzpomínání a nová orientace: františkánská přítomnost ve středním Německu v 17. a 18. století

12:15 – 12:30 diskuse

12:30 – 12:45  závěrečné slovo organizátorů

 

Prohlídky a rezervace

Vyberte si prohlídkový okruh a rezervujte si svou prohlídku.

› více

14 svatých Pomocníků

Čtrnáct svatých Pomocníků je skupina svatých uctívaných společně v římskokatolické církvi, jejichž přímluva má být obzvláště účinná především proti různým nemocem.

› více

Svatováclavské vinobraní

Víno ke Kadani patří už od středověku, viniční právo udělil městu císař Karel IV.

› více

Kadaňské pivní slavnosti

Ke klášteru patřilo i vaření piva, pivovar zde vznikl v roce 1867.

› více

Františkánské léto

Od června do září každou neděli se v zahradách františkánského kláštera konají koncerty pro starší generaci a hrané i loutkové pohádky pro děti.

› více

Dechové orchestry

Festival dechových a jazzových orchestrů ZUŠ organizuje místní Základní umělecká škola Klementa Slavického tradičně v druhé polovině června.

› více